Instituut voor Persoonlijke Ontwikkeling


Despacho

Despachos zijn fundamentele ceremonies van de Queros, waarbij tevens de Mesa (medicijnen bundel) betrokken wordt. De Despacho is een van de belangrijkste manieren waarop de Queros de werkelijkheid manifesteren.

De paqos uit Peru werken met de eeuwenoude krachtige Despachos. De eenvoud en liefde waarmee zij dit doen is zichtbaar en voelbaar. In een ceremonie brengen zij gebedsblaadjes (kintus) en natuurlijke ingrediënten in de Despacho.

De basis intentie voor het maken van een Despacho is het eren, voor transformatie, het tonen van dankbaarheid, voor heling, of bij initiaties. De bedoeling achter een Despacho ceremonie kan verschillen:

Intentie voor vrede in de wereld
Of dichterbij huis, als dank voor een goede oogst
Of om iets persoonlijks, bijvoorbeeld als verlichting van gewrichtspijn of genezing van ziekte, bij een stervensproces en afscheid nemen (Ayahuasca Despacho), bij huwelijk, bij een nieuwe cyclus denk aan start pubertijd of menopauze

Bij het afsluiten van een belangrijke periode, zoals wanneer je met pensioen gaat, bij verhuizing en het opnieuw wortelen, etc

Kosten €15,00